Privatlivspolitik for Den selvejende institution Randers Idrætshaller

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine data.

Dataansvarlig

Randers Idrætshaller er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.
Kontaktoplysninger om Randers Idrætshaller som dataansvarlig:

Den selvejende institution Randers Idrætshaller – herunder Arena Randers/Dronningborghallen/Ulvehøjhallen/Tennishallen
Fyensgade 1
8900 Randers C
Telefon: 86422179
Email:
mail@arenaranders.dk
CVR.nr.: 10006511

Indsamling, brug og opbevaring af personoplysninger

Randers Idrætshallers Privatlivspolitik er en beskrivelse af de data, vi finder nødvendige at indsamle, hvorfor vi indsamler dem, og hvad vi anvender dem til. Data er i den sammenhæng de personlige oplysninger, du giver til Randers Idrætshaller som kunde og/eller interessent, for eksempel men ikke begrænset til dig som:

 • Billetkøber
 • Køber af ydelser leveret af Randers Idrætshaller
 • Medlem i motionscenter
 • Sponsorvirksomhed
 • Modtager af sponsorbilletter/kort
 • Gæst på adresserne:
  • Fyensgade 1, 8900 Randers C
  • Fyensgade 3, 8900 Randers C
  • Udbyhøjvej 189, 8930 Randers NØ
  • Møllevangsvej 7, 8940 Randers SV
  • Viborgvej 70, 8900 Randers C
 • Besøg på hjemmesiden www.arenaranders.dk
 • Besøgende på Randers Idrætshallers digitale platforme (facebook, twitter, instagram, linkedin og youtube)
 •  

Som kunde hos Randers Idrætshaller indsamler vi følgende almindelige personoplysninger om dig:
Navn, folkeregisteradresse, telefonnummer og email adresse samt faktureringsoplysninger som firmanavn, CVR.nr. m.v.

I forbindelse med køb af ydelser såsom billetter og hallejetimer hvor der er mulighed for automatisk kortbetaling, indsamler vi betalingskortoplysninger, herunder også dit valgte log-in.

Randers Idrætshaller har indgået en række Databehandleraftaler med underleverandører, der for eksempel varetager den tekniske drift af klubbens billetsystem og som medlem i Motion Arena Randers.
Ved henvendelse til Randers Idrætshaller på ovennævnte kontaktadresse kan du få oplyst, hvilke underleverandører som Randers Idrætshaller har indgået en Databehandleraftale med og som har relevans til dine personoplysninger. Derudover afgives dine personoplysninger aldrig til tredjemand, med mindre du selv udtrykkelig giver tilsagn hertil, lige som vi heller ikke indsamler særlige kategorier af følsomme personoplysninger som din etnicitet, din politiske eller religiøse overbevisning og lign.

Randers Idrætshaller behandler kun dine personlige oplysninger (personlige oplysninger skal forstås som defineret i persondatalovgivningen) i det omfang, det er nødvendigt for at opretholde et kundeforhold og for at vi kan opfylde vore forpligtelser i henhold til indgåede aftaler og tilknyttede ydelser.

Er du kunde i Randers Idrætshaller, anvender vi derfor dine personlige oplysninger til at:

  • Effektuere din afgivne ordre, herunder tillige kundeservice, support, svar på spørgsmål og efterkomme dine anmodninger, tilsendelse af faktura, adgangskode, brugervejledning o.lign.
  • Håndtere administrationen af driften af kundeforholdet til dig
  • Fremsende e-mails om muligheder i Randers Idrætshaller, herunder nye produkter, nye priser, systemopdatering o.lign.
  • Fremsende nyhedsmails, hvis du har tilkendegivet ønske herom
  • Fremsende invitationer til diverse arrangementer
  •  

Iflg. Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang.
Alle administrativt ansatte i Randers Idrætshaller der behandler dine personlige oplysninger, der desuden underlagt tavshedspligt.

Dine rettigheder

Ønsker du indsigt i de personlige oplysninger, som Randers Idrætshaller måtte have liggende om dig, eller mener du, at der er registreret forkerte data, har du ret til på ethvert tidspunkt at fremsætte indsigelse mod behandlingen af dine personlige oplysninger hos Randers Idrætshaller iflg. Databeskyttelsesforordningens artikel 21 stk. 4.

Hvis din indsigelse imødekommes og dermed er berettiget, må behandlingen ikke længere omfatte dine personoplysninger. Dette kunne være, hvis behandlingen ikke er lovlig og i strid med Datebeskyttelsesforordningen.

Du kan indbringe Randers Idrætshallers afgørelse for Datatilsynet efter Databeskyttelseslovens paragraf 39 stk. 1 samt Databeskyttelsesforordningens artikel 77, hvorefter tilsynet vil træffe afgørelse om, hvorvidt indsigelsen mod behandlingen var berettiget.

Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til en sådan behandling. Efter du har fremsat indsigelse mod behandlingen med henblik på direkte markedsføring, må dine personoplysninger ikke længere anvendes til dette formål. Din ret hertil er absolut, dvs. at der ikke skal foretages afvejning.

Opdatering

Randers Idrætshallers Privatlivspolitik (Persondatapolitik) er senest opdateret den 1. juni 2018. Sker der ændringer i Privatlivspolitikken som følge af nye lovindgreb i forbindelse med Persondataforordningen, vil den senest opdaterede version altid kunne findes på www.arenaranders.dk

?

 
ADRESSE

ARENA RANDERS
Fyensgade 1
8900 Randers C
Tlf. 86422179
CVR nr. 10006511
E-Mail
ORGANISATION

Repræsentantskab
Bestyrelse
Vedtægter
BRUGERINFO

Praktiske oplysninger
Regler for overnatning
Aflysningspolitik
Privatlivspolitik
PRAKTISK INFO

Personale
Kørselsvejledning
Parkering
Booking af faciliteter
SAMARBEJDE

Randers HK
JHF Kreds 4
Feetment
Arena Fysioterapi
Randers Cimbria
Randers Herrehåndbold
Det Fede Liv
edit | powered by &Rcms | sitemap