REGLER VED OVERNATNING

http://bsik.dk/content/selvbetjening
Indlejer skal under indkvarteringen overholde de brandmæssige forskrifter, herunder:
 
At der ikke må ryges i lokalerne

At adgangen til branddøre, vinduer, udgangsdøre og brandslukningsudstyr ikke blokeres af sovepladser, bagage, inventar m.v.

At der friholdes flugtveje, så alle deltagere har let adgang til udgangene

At lederne orienterer sig om brandslukningsudstyrets placering og anvendelse og om mulighederne for tilkaldelse af hjælp.

At der etableres fast vågen vagt, der regelmæssigt runderer i lokalerne og påser, at brandforskrifterne overholdes

At der skal søges om midlertidig overnatning hos Randers Kommunes Beredskabskontor. Tilladelse til overnatning er først gyldig, når brandmyndighederne har godkendt ansøgningen og kopi af godkendelsen er tilsendt Randers Idrætshaller.

SØG OM TILLADELSE HER!
 
 
 
 
 
ADRESSE

ARENA RANDERS
Fyensgade 1
8900 Randers C
Tlf. 86422179
CVR nr. 10006511
E-Mail
ORGANISATION

Repræsentantskab
Bestyrelse
Vedtægter
BRUGERINFO

Praktiske oplysninger
Regler for overnatning
Aflysningspolitik
Privatlivspolitik
PRAKTISK INFO

Personale
Kørselsvejledning
Parkering
Booking af faciliteter
SAMARBEJDE

Randers HK
JHF Kreds 4
Feetment
Arena Fysioterapi
Randers Cimbria
Randers Herrehåndbold
Det Fede Liv
edit | powered by &Rcms | sitemap